Світовий Ринок


Світовий ринок став результатом розвитку міжнародної торгівлі. Він являє собою особливу сферу товарно-грошових відносин, що складається між окремими країнами, грунтуючись на поділі виробничих факторів і трудових ресурсів.

Світовий ринок є однією з головних категорій світової економіки, включаючи в себе його основні параметри і доповнюючи його іншими істотними рисами, прямо пов'язаними з мобільністю виробничих факторів у міжнародних масштабах.

Поняття світового ринку часто визначають у трьох аспектах: з позиції макроекономічної структури міжнародного господарства-з позиції беруть участь у міжнародному обміні товарами і послугами суб'ектов- з позиції політекономічної.

Як макроекономічна структура загальносвітового господарства світовий ринок є сукупністю національних ринків і окремих ринків інтеграційних економічних угруповань країни. Включеність окремих національних ринків в загальний визначається ступенем включення самої країни в міжнародні відносини і виражаються загальною часткою в повному його обсязі.

З позиції суб'єктів світового господарства, що приймають участь у світовій торгівлі, світовий ринок є системою економіки міжнародного рівня, що включає споживачів, виробників, організацій і посередників, що забезпечують протікання цих відносин, які формують сукупні попит і пропозиція.

З позиції політекономічної теорії світовий ринок є сукупністю операцій купівлі-продажу різних товарів (послуг) між окремими суб'єктами господарювання світового рівня.

Становлення світового ринку обумовлено формуванням і розвитком товарного виробництва та міжнародного ринку праці. Головне вплив на його виникнення зробило розвиток великої машинної промисловості.
Цьому є кілька пояснюють обставин. Перш за все, гонитва за прибутками створила найкращі умови для реалізації продукції не тільки всередині своїх країн, а й за їх межами. Так оформилося положення, при якому міжнародна торгівля і світовий ринок почали практично ототожнюватися. Крім того, саме машинна промисловість дала можливість випуску величезних партій товарів на продаж, що розширило межі платоспроможності покупців, що з'явилися на зарубіжних ринках.

Ємність світового ринку почала рости швидкими темпами. Найрозвиненіші галузі промисловості спрямувалися постійним потоком на експорт. Масове виробництво призвело до зростання попиту на сировину, що знову-таки призвело до ще більшого втягування у світовий ринок не тільки покупців, а й продавців. Поступово сформувався не тільки ринок товарів, а й світової ринок капіталів, головною функцією якого є акумулювання та перерозподіл коштів у вигляді капіталів між окремими країнами.

Світовий ринок формувався як похідний від національних, оскільки держави спочатку починали випуск будь-якої продукції для себе, і лише потім надлишок товарів йшов за кордон. Тобто світовий ринок з'явився й існує в рамках міжнародного господарства.

Головними характеристиками світового ринку є наступні.

Ємність - сукупна пропозиція, існує на ринку в певний момент. Чисельно воно дорівнює обсягу всього світового експорту.

Кон'юнктура МР - це реальне співвідношення попиту і пропозиції, яке може бути високим, низьким або рівноважними. Кон'юнктура залежить від великої кількості факторів, однак основний вплив на неї надає загальний стан міжнародної економіки (підйом - спад - рецесія - депресія), а також стану економічних систем окремих найбільш розвинених країн склад суб'єктів міжнародного ринку (чим більше їх налічується у складі монопольних великих структур, тим більше вірогідність можливої монополізації ринку в майбутньому).

Поділися в соц мережах: