Ринок праці та проблема зайнятості в Росії


Ринок праці в Росії і сформована на ньому ситуація - одна з найбільш складних і заплутаних проблем сучасного ринку виробництва. Основну роль у цьому відіграє, звичайно ж, людський фактор, який погано піддається прогнозуванню. Але, крім цього, на ринку праці зростає процес турбулентності і збільшується число безробітних, а кількість працездатного населення зменшується з кожним роком.

Ринок праці в Росії також має низку проблем, основні їх них:

  1. Зменшення кількості та якості працездатного населення, що тягне за собою і зміну основних характеристик робочої сили в соцільано = -демрографіческом плані.
  2. Ринок праці та проблеми зайнятості, які нерозривно пов'язані один з одним.

Економічно активне населення Росії представлено населенням у віці від 16 років і до 55 - для жінок, і до 60 років - для чоловіків-це люди, що працюють за наймом, за певну оплату, індивідуальні підприємці та інші особи, які працюють на себе і т.д . У Росії до економічно активного населення традиційно зараховують також студентів і військовослужбовців.

Працюючі громадяни можуть бути зайняті повну і неповний робочий тиждень. Більшу частину населення Росії становлять наймані працівники: близько 90% від числа загальної робочої сили. Частина, що залишилася - особи вільних професій (журналісти, адвокати) та індивідуальні підприємці.

Сфера послуг стала переважаючою сферою суспільної праці: у ній найбільше процентне співвідношення зайнятих. У сільському господарстві, навпаки, відбувається сильний відтік робочої сили.
Росія відчуває потребу в молодих і перспективних кадрах. За статистикою основна група працюючого населення - це особи від 40 до 49 років. А ось найменші показники зайнятого населення припадають на вікову групу від 30 до 39 років. Працездатне населення не тільки старіє, за даними тієї ж статистики видно, що погіршується здоров'я трудових ресурсів, збільшуються періоди непрацездатності, знижуються якісні характеристики праці та здатність до інтенсивної і тривалої роботи.

На російському ринку праці простежується парадоксальна ситуація: з одного боку він - трудодефіцитні за структурою, а з іншого боку - надлишковий за обсягом. На деяких підприємствах акумулюється надлишкова кількість працівників, а ось їх кваліфікація часто недостатньо висока.

Ринок праці - це одна із складових частин ринкової системи, це певний сформований баланс інтересів між трудящими, державою і приватними підприємцями. При призначенні ціни за виконаний працю перетинаються інтереси працівника і роботодавця. Ринок праці також характеризує відносна конкурентоспроможність, оскільки не на всіх сегментах ринку є потреба у функціональному якості праці та її унікальності.

Часто ринок праці підрозділяється на зовнішній і внутрішній ринки. Зовнішній ринок - це рух кадрів між підприємствами та організаціями. Внутрішній ринок - це ротація кадрів всередині конкретного підприємства / організації. Внутрішній ринок передбачає наявність певного «ядра», що складається з постійно працюючих висококласних фахівців, і «периферії» (всі інші працівники). Іноді, грунтуючись на наявності цього поділу («ядро-периферія») виділяють первинний ринок праці і вторинний. На первинному ринку пропонується високооплачувана робота, хороші умови праці, справедливе ставлення адміністрації, просування по службі, стабільна зайнятість. На вторинному ринку «в наявності» низькооплачувана, нестабільна робота, погані умови праці та низька заробітна плата. У Росії поки повільно розвивається первинний, але переважає все ж вторинний ринок праці.

Поділися в соц мережах: