Галузі промисловості Росії


Інфраструктура російської промисловості, яка є також галуззю економіки, підрозділяється на дві групи: видобувну та переробну. Кожна промислова група, у свою чергу, ділиться на різні галузі промисловості.

Добувна та переробна галузеві групи

Що ж таке галузь? Галуззю в промисловості називається окремо існуюча сукупність підприємств, що працюють на основі однакових технологій, що випускають однорідну продукцію і мають певне коло покупців.

Так, видобувна промисловість складається з галузей з видобутку металевих руд, газу, сланців, торфу, нафти, вугілля і т. д. Сюди ж відносяться і такі галузі промисловості, як водопостачання, видобуток морепродуктів, лісове господарство, гідроелектростанції.

Промисловість з переробки також має у своєму складі безліч відгалужень. Це такі галузі промисловості, як виробництво хімічних речовин, прокат, металургія, деревообробна, целюлозно-паперова, харчова, легка, кіноіндустрія. А також теплові електростанції, машинобудування, суднобудування, автомобілебудування, військово-промисловий комплекс.

Російська промисловість

Якщо говорити в цілому про промисловість Росії, то слід зазначити, що її частка в 2009 році в загальному внутрішньому валовому продукті становила 37%. А зайнятість населення в промисловій сфері в 2008 році була в межах 31,9%. Ці цифри характеризують досить високий рівень загального виробництва в країні.
Основна увага Російська держава на даний момент приділяє розвитку базових промислових галузей і підвищенню їх конкурентоспроможності на світовому ринку. Комплексний розвиток вітчизняної економіки завжди спиралося на такі галузі промисловості Росії, як верстатобудівельне виробництво, енергетичне, важке, нафтогазове, транспортне машинобудування, а також гірничо-металургійний комплекс.

Для підтримки збільшення експорту продукції російських промислових галузей, в даний час проводиться політика зрівнювання конкурентних умов для виходу вітчизняних та імпортних товарів на російському ринку. А також створюються умови для експортного просування російських товарів.

Державні заходи стимулювання промислового зростання

Для цього державою передбачено введення ряду заходів врегулювання митних тарифів, у тому числі коригування мит на ввезення видів обладнання і техніки, якщо аналогічні типи даної продукції виробляються російською промисловістю.

Також розроблені різноманітні проекти по довгостроковому державному кредитуванню підприємств з бюджетних коштів, а також вигідні схеми лізингового придбання технологічного обладнання, включаючи і варіант часткової сплати державою лізингового платежу. Це забезпечує стимулювання, таким чином, вкладень інвестицій у розвиток нових виробництв, модернізацію технологічних процесів і створення нових технологій.

Для стимулювання розвитку кожної галузі промисловості в проекті передбачено винести на обговорення систему податкового стимулювання, що передбачає введення низки податкових пільг для промислових виробництв.

Так, в галузі легкої, а також галузі харчової промисловості, завдяки політиці державного стимулювання та створення сприятливих ринкових умов, в 2012 році максимально збільшилися темпи виробничого зростання. Намітилася тенденція значного збільшення замовлень експорту споживчих товарів. А в інвестиційних товарах відбулося деяке зниження вимог. Становище на російському ринку однозначно сприяє стабілізації вітчизняної економіки та створенню сприятливої можливості розширення і розвитку вітчизняної інфраструктури виробництв.

Поділися в соц мережах: