Що таке сегментування ринку


По перше необхідно визначити поняття самого слова сегмент - це група покупців з певними схожими потребами чи побажаннями. Розподіл ринку на сегменти дозволяє компаніям і організаціям, зосередити зусилля тільки на перспективних і прибуткових сегментах ринку відсікаючи інші.

Сегментування ринку може виконуватися як на промисловому, так і споживчому ринку.

Розглянемо сегментування ринку споживчого типу. Даний ринок може бути розділений в процесі сегментації за кількома критеріями. Отже критерії сегментування ринку наступні: географічний, психографический, демографічний, поведінковий.

Розглянемо кожен критерій окремо.

Сегментування ринку за географічним критерієм полягає в поділі ринку на різні географічні зони (одиниці). Наприклад, для російського ринку застосовуються такі одиниці: щільність населення, розміри міста, регіон, область, район. Аналізуючи таке сегментування ринку компанія зможе визначити де її зусилля з маркетингу будуть найбільш ефективними. У Росії по регіонах ринок розділений на такі одиниці: Сибір і Урал, по областям Московська і Ленінградська, по районах Воскресенський і Коломенський, за розмірами міст менше 5 тис чоловік населення, 5-20 тис, і т.д.

За демографічним критерієм сегментування ринку полягає в поділі ринку за такими ознаками як вікова категорія, стать, розмір сім'ї, життєві цикли і рід занять, національність, освіта, віросповідання і т.д. Така сегментація, як правило, виконується компаніями на етапі проведення досліджень для маркетингу. Саме дана сегментація дозволяє більш точно сформувати потребу товарів у певних верств населення.
Що стосовно сегментації по поведінковому фактору то в даному критерії враховуються групи покупців об'єднаних на основі їхньої кваліфікації, знань як користувачів, і їх реакції на наданий (просувний) товар. Змінними такого сегментування є інтенсивність споживання (висока, середня, мала), готовність до покупки товару (знає про товар або не знає про товар), статус як користувача даного товару (користувач даної категорії товарів ії не користувач даного товару), корисність покупки (престиж , необхідність), ступінь лояльності до товару (відсутній або є середня абсолютна і сильна).

Тепер що стосовно психографічного критерію сегментування ринку. Даний вид сегментації виконується з науковим підходом на підставі такої науки як «псіхорафіка». Дана наука займається такими питаннями як класифікація стилю життя споживачів. Завдяки цьому можна на основі досліджень «психографіки» розбити споживачів на певні групи відповідно до їх способом життя і особливістю характеру і особистості.

Існує ще сегментування ринку з операційного ознакою. Для нього характерні такі змінні - технологія, статуси користувачів, обсяги пропонованих товарів або послуг.

А так же сегментування по так званому закупівельному ознакою з перемінними - організація постачання (централізоване, децентралізоване), структура влади (прерогативою якого відділу є товар - фінансовий, виробничий, і т.д.), структура взаємин, політика і види закупівель (контракт, лізинг і т.д.)

Варто відзначити, що принципи сегментування споживчих ринків не завжди дозволяють визначити правильність вибору товару для певного кола споживачів. Вони лише допомагають маркетологу визначити можливу зацікавлену категорію покупців, в іншому ж вибір і визначення категорії для кожної групи товарів це мистецтво маркетолога. Саме від його вміння залежить чи правильну групу сегментації він вибрав для свого товару чи ні.

Поділися в соц мережах: