Політика фритредерства - це що таке? Плюси і мінуси політики фритредерства


Розгляд деяких теорій у сфері міжнародної торгівлі дозволило визначити причини торгівлі країн один з одним. Однак не менш важливим питанням є вибір державами певного виду політики

міжнародної торгівлі.

Грунтуючись на теоретичних аспектах, можна виділити політику протекціонізму і фритредерства. Це два основних типи міжнародної торгівлі, сприяють отриманню позитивних результатів для економіки держави. Зупинимося докладніше на кожному з них.

Визначення терміна «вільна торгівля»

фритредерства це

Фритредерство - це політика, в рамках здійснення якої держава повинна утримуватися від втручання в сферу зовнішньої торгівлі. Завдяки такій поведінці в країні відбувається розвиток міжнародної торгівлі під впливом попиту та пропозиції. Існує й інша назва фритредерства. Це політика вільної торгівлі, яка найбільшою мірою повинна відповідати інтересам будь-якої держави, що призводить до досягнення максимальних обсягів виробленої продукції у кожної з торгуючих сторін.

Визначення протекціонізму

Однак відомий і інший вид політики міжнародної торгівлі - протекціонізм. В даному випадку національний ринок захищається від іноземної конкуренції із застосуванням митних тарифів, а також нетарифних механізмів регулювання.

Серед прихильників як вільної торгівлі, так і протекціонізму відбувається постійна дискусія про доцільність реалізації тієї чи іншої із зазначених політик. Кожна зі сторін спору в обгрунтування своїх позицій висуває певні аргументи.

Фритредерство: плюси і мінуси

фрітредерство плюси і мінуси

Даний тип політики доводить, що будь-яке втручання з боку держави в сформований міждержавний товарообмін є економічно шкідливим.

Аргументи фритредерства - це використання загальнотеоретичного тези, що базується на порівнянні показників виробничих витрат, завдяки якому світова економіка досягає раціонального розміщення ресурсів і високого рівня життя. Технологія виробництва і структура ресурсів в кожній окремій країні мають свої особливості, якими і визначаються відмінності в національних виробничих витратах різних продуктів і ресурсів, чим і викликається спеціалізація у сфері розподілу праці на міжнародній арені. Там же виділяються менш дорогі і більш якісні ресурси і продукти.

При всіх зазначених позитивних сторонах вільної торгівлі до переваг фритредерства не відносять такі риси. Так як населення може віддати перевагу вітчизняним товарам імпортні аналоги більш високої якості, то російські виробники будуть скорочувати своє виробництво з подальшим звільненням працівників. Такий факт призведе до зниження податкових надходжень до державного бюджету. Також існує ймовірність зростання залежності держави від товарів закордонного виробництва, ціни на які підвищаться і велика частина населення їх вже не зможе купувати. Кращий результат реалізації фритредерства - це стимулювання виробників на поліпшення своєї продукції з одночасним зменшенням витрат. Зазначений факт призведе до зниження цін на готову продукцію.

Інші доводи на користь застосування принципу вільної торгівлі

Існують і інші факти, що свідчать про користь застосування фритредерства. Це такі доводи:політика фритредерства

- посилення конкуренції на внутрішньому ринку держав за рахунок залучення зовнішніх постачальників, що істотно обмежує монополію місцевих виробників-

- стимулювання економічної активності національних виробників, які змушені боротися із зарубіжними конкурентами за покупців-

- розширення вибору для покупців, у яких з'являється можливість зіставити ціну і якість зарубіжної та вітчизняної продукції.

Аргументи на користь протекціонізму
Необхідно виділити такі основні положення:

фрітредерство це політика

- в інтересах національної безпеки виникає необхідність в самозабезпеченості економіки по основним стратегічним галузям, завдяки чому не допускається продовольча і ресурсна залежність від інших держав за допомогою забезпечення захисту вітчизняного виробництва від зарубіжних постачальників-

- необхідність збереження робочих місць з подальшим їх увеліченіем-

- потреба в підтримці внутрішнього попиту на продукцію саме національних виробників, а не їхні закордонні аналогі-

- забезпечення економічної стабільності за рахунок диверсифікації у зв'язку з високим ризиком виникнення різних економічних коливань у світовому господарстві при вузькій спеціалізації вітчизняного господарства-

- потреба в захисті нових галузей російської економіки, не здатних без підтримки з боку держави конкурувати з подібними закордонними проізводітелямі-

- створення сприятливих умов для вдосконалення деяких галузей за рахунок прибутку, яка може бути отримана завдяки зростанню цін при введенні мит.

Історія реалізації фритредерства в зарубіжних країнах

що таке фрітредерство

Що таке фрітредерство, можна розглянути на прикладі господарювання в 19-му столітті в Англії. У той період свобода торгівлі проявилася в тотальному звільнення від різних митних зборів ввозяться в Англію і вивозяться з неї товарів. При цьому в даний період, завдяки безмитному збуту своєї продукції, а також завезення дешевої імпортної сировини і продовольства, Англія змогла досить успішно отримати високі результати на своєму внутрішньому ринку.

Англією в 60-х рр. 19-го століття на принципі взаємного сприяння були укладені двосторонні договори з Бельгією, Францією, Італією, Швецією та Австрією. Особливу увагу при цьому необхідно приділити англо-французького договору (1860 рік). На перший погляд дана угода була б більш вигідним для Франції, так як саме Англією скасовуються всі мита на шовку і постачання французького виробництва, а Францією лише знижується тариф на англійську вугілля, машини і шерсть. Однак англійські товари, незважаючи на часткове обкладання митом, коштували на порядок дешевше і тому заполонили ринок Франції. Таким чином, політика фритредерства допомогла зберегти домінуючі позиції Англії на світовому ринку.

Приклади використання політики вільної торгівлі в Росії

до переваг фритредерства не відносять

Політика фритредерства використовувалася в різні періоди економічного розвитку Росії. Не заглиблюючись досить глибоко, звернемося до економічної теорії 20-го століття. Так, у 80-ті роки російський ринок характеризувався дефіцитом абсолютно всіх споживчих товарів. При цьому ціни були досить низькими, а черги - значними. 1992 відзначений скасуванням монополії держави на сферу зовнішньої торгівлі, що стало передумовою для бурхливого потоку іноземних товарів на вітчизняний ринок. Торгівля стала активно розвиватися, виник прошарок підприємців, відомих під назвою «човники». Ними в основному завозилися з Китаю та Туреччини дешеві товари, які продавалися відразу на вулицях недалеко від ринків і магазинів.

Сучасний стан російської економіки

Сьогодні даний етап пройшов, і в покупця з'явився вибір - купувати товар вітчизняного або імпортного виробництва. Яскравим прикладом в даному питанні служить ринок продовольчих товарів. Наприклад, російська продукція має ряд таких переваг, як натуральність, свіжість і відсутність різних шкідливих добавок. Однак вона має ціну трохи вище свого зарубіжного аналога. Та й виглядає трохи гірше заморських продуктів.

Поділися в соц мережах: