Види політики


У розрізі суспільних сфер життя будь-якої держави можна виділити деякі види політики. Серед них такі:

- економічна політика, яка передбачає відносини серед суб'єктів господарювання в рамках економіки-

- соціальна - регулює відносини між суб'єктами (громадяни, соціальні групи) з питання їх місцезнаходження в суспільстві-

- національна, яка регулює відносини серед націй і національних груп-

- культурна, яка відповідає за відносини між суб'єктами в духовній життя-

- державно-адміністративна, відповідальна за регулювання відносин серед суб'єктів політичної сфери.

Існує й дещо інша класифікація політики - за рівнями здійснення:

- місцева, за допомогою якої регулюються питання локального значення-

- регіональна, що відповідає за регулювання питань, які пов'язані з розвитком регіону-

- загальнодержавна, регулююча розвиток суспільства в цілому-

- міжнародна та світова - види політики, які діють при відносинах як на рівні державного взаємодії, так і при вирішенні більш глобальних сучасних проблем.

Для більш повної характеристики даного поняття з позиції діяльності держави, необхідно розглянути такі категорії, як внутрішня і зовнішня політика.

Так, зовнішня політика - це державна діяльність, регулююча міжнародні відносини між суб'єктами міжнародній арені (інші держави, всесвітні міжнародні організації, а також зарубіжні партії). Зовнішня політика повинна базуватися на економічному, демографічному, військовому, науково-технічне і культурне потенціалах держави. Саме таке поєднання має визначати пріоритети і цілі держави, до досягнення яких воно прагне на міжнародній арені. Інструментами здійснення такої політики служать:
- відносини між державами на дипломатичній основі-

- членство держави у всесвітніх міжнародних організаціях-

- співробітництво з дружніми державами.

Завдяки стійким зв'язкам із зарубіжними партнерами держава може поєднувати методи і засоби зовнішньополітичної діяльності: обмінюватися візитами на різних рівнях, здійснювати регулярний обмін інформацією, укладати договори та угоди в самому широкому спектрі питань.

Внутрішня політика представлена сукупністю таких напрямків, як економічна, демографічна, соціально-інтеграційна, соціально-культурна і т.п. Іншими словами - напрямок діяльності держави та її інститутів на реформування або збереження соціального і політичного ладу. Для досягнення основних цілей політики держава може використовувати досить широкий спектр інструментів: податкові важелі, податкові пільги, регулювання зайнятості за допомогою утворення додаткових робочих місць, здійснення заходів у сфері спорту та охорони здоров'я.

Види політики не можуть бути охарактеризовані повністю без розгляду військової політики, яка повинна бути спрямована на використання і підготовку збройних засобів для досягнення національних, класових цілей, а також для здійснення протидії війні.

Для підвищення ефективності реалізації політики існують основні її функції:

- управлінська, виражена в політичному керівництві суспільства-

- інтегративна, яка забезпечує консолідацію суспільства та сприяє досягненню стабільності-

- регулятивна, яка сприяє регламентації, впорядкування політичних відносин-

- прогнозна, основна мета якої полягає у виробленні концепції та напрямки удосконалення суспільства-

- нормативна - пов'язана з розробкою та затвердженням системи цінностей в державі.

Тільки використовуючи всі види політики, держава може об'єктивно і реально відображати насущні суспільні інтереси, а також з використанням адекватно вироблених методів і засобів реалізації для досягнення поставлених основних цілей.

Поділися в соц мережах: