Урбанізація. Це добре чи погано?


У статистичній демографії урбанізація - це процес розвитку міського устрою. Вона характеризується зростанням території та збільшенням кількості населення. Вже кілька століть це поняття використовується як стратегії розвитку країн з різними соціально-економічними показниками і ладом.

Слід зазначити, що урбанізація - це процес, який залежить від різних факторів: політичних, етнічних, економічних, психологічних, релігійних і т.д. Починаючи з 19 століття, спостерігається різке збільшення зростання міст і населення в них. Якщо в 1800 році чисельність городян по всьому світу становила 5%, то до 1980 цей показник збільшився у вісім разів.

«Урбанізація» - визначення цього терміна вперше з'явилося в Іспанії в 1867 році. Чим обумовлений даний процес? З соціально-філософської точки зору урбанізація - це перехід від традиційного суспільного ладу до нового індустріального. Збільшення чисельності міського населення відбувається за рахунок перетворення поселень сільського типу в міські, формування нових мегаполісів і міграцій. У деяких великих містах спостерігається збільшення чисельності населення не лише за рахунок жителів з периферії, а й з-за іноземних мігрантів, часто нелегальних. Також для багатьох мегаполісів характерна маятникова міграція, коли жителі околиць їздять на роботу в центр.

Етапи урбанізації

Перший період відноситься до 18-20 століть і охоплює розвиваються країни Північної Америки і Західної Європи. За цей час урбанізація викликала зростання населення з 5% до 13%, чисельність городян збільшилася на 180 млн. Чоловік. Причиною тому послужила колоніальна політика Великобританії та інших європейських держав.

Другий період веде свій відлік з часів утвердження імперіалізму (1900-1950 рр.). Він характеризується активним промисловим розвитком більшості країн світу, зростанням великих міст. За 50 років кількість городян збільшилася ще на 100 тис. Чоловік.

Третій етап має назву «глобальний». Почавшись у 20 столітті, цей період тісно пов'язаний з науково-технічною революцією. Вона вивела на новий, більш якісний рівень промислове виробництво та багато інших галузей.
Сучасна урбанізація - це один з найбільш значущих чинників глобалізації усього світу. Вона відноситься переважно до великих міст, в яких проживає не менше 500 тис. Жителів.

Функції

Організаційно-об'єднуюча - поширює культуру і спосіб життя міста від центру до провінцій.

Дифференцирующая. У процесі освоєння окремими ареалами досягнень духовної і матеріальної міської культури, в їх середовищі виникають дуже специфічні і навіть унікальні види діяльності.

У результаті взаємодії різних видів поселень (сіл, міст і агломерацій), значно збільшується адаптаційний потенціал соціальної сфери, розвивається духовна і матеріальна культура.

Однак урбанізація має і негативні риси. Це нерівномірний розвиток центральних міст і периферії, забруднення навколишнього середовища, стреси й психічні розлади на грунті стрімко збільшується щільності простору, призначеного для нормальної життєдіяльності людини.

Існує також поняття «помилкова урбанізація» - це одна з характеристик обстановки в країнах, що розвиваються. В результаті аграрного перенаселення сільських районів, їх жителі, покидаючи передмістя, змушені шукати собі нове місце проживання в містах. У цьому випадку кількість робочих місць стає недостатнім для працевлаштування всього населення. Сільські жителі, приїжджаючи до міста, поповнюють ряди безробітних, а відсутність у багатьох з них житла стає причиною невпорядкованості околиць і антисанітарії.

Поділися в соц мережах: