Традиційне суспільство


За однією з найбільш популярних класифікацій виділяють наступні види суспільства: традиційні, індустріальні та постіндустріальні. Традиційне суспільство є першою за часом історичного розвитку формою організації людських відносин. Цей суспільний уклад стоїть на першому ступені розвитку і характеризується рядом таких ознак.

Перш за все, традиційне суспільство - це суспільство, життя якого заснована на сільському (натуральному) господарстві з використанням екстенсивних технологій і примітивному ремеслі. Характерно для періоду Стародавнього світу і Середньовіччя. Вважається, що практично будь-яке суспільство, що існувало в період від первісної общини до початку промислового перевороту, є традиційним.

Знаряддя праці, використовувані в цей період, ручні. Їх вдосконалення і модернізація відбувалися дуже повільними, практично непомітними темпами природної вимушеної еволюції. Економічна система базувалася на використанні природних ресурсів, в ній переважало натуральне господарство, видобувні промисли, будівництво, торгівля.

Соціальна система суспільства цього типу станово-корпоративна, вона стабільна і сторіччями нерухома. Існує кілька станів, які протягом довгого часу не змінюються, зберігаючи статичність і незмінний характер життя. Багатьом традиційним суспільствам товарні відносини взагалі не властиві або розвинені настільки слабо, що орієнтовані вони лише на задоволення потреб нечисленного шару соціальної еліти.

Традиційне суспільство ознаки має наступні. Воно характеризується повним пануванням релігії в духовній сфері. Життя людини вважається здійсненням божественного промислу. Найважливішою якістю людини є колективізм, почуття приналежності своєму класу, тісний зв'язок із землею, де він народився. Індивідуалізм людям ще не властивий. У цей час духовне життя було більш значима для людини в порівнянні з матеріальною.

Правила життя в колективі, співіснування з сусідами, ставлення до влади визначалися традиціями. Статус людина набував при народженні. Суспільний устрій трактувалося виключно з точки зору релігії, тому і ставлення до влади забезпечувалося поясненням божественного призначення уряду на виконання його ролі в суспільстві. Глава держави користувався беззаперечним авторитетом і грав першорядну роль в житті суспільства. Такому суспільству не властива мобільність.
Характеризується традиційне суспільство в демографічному відношенні високою народжуваністю і такою ж високою смертністю, а також досить низькою тривалістю життя.

Прикладами традиційних суспільств сьогодні є уклади життя більшості країн Північної та Північно-Східної Африки (Ефіопія, Алжир), південно-східної Азії (В'єтнам).

В Росії суспільство даного типу проіснувало до середини 19 століття. Незважаючи на це, вже до початку століття вона була однією з найбільших і впливових країн світу, мала статус великої держави.

Головні духовні цінності, які має традиційне суспільство, це традиції, культура предків. Культурне життя була орієнтована переважно на минуле: повага предків, схиляння перед культурними пам'ятками і творами попередніх епох. Культурі властива гомогенність, орієнтація на власні традиції і досить категоричне неприйняття альтернативних культур інших народів.

Багато дослідників вважають, що традиційне суспільство характеризується культурою відсутності вибору. Світогляд, домінуюче в суспільстві, і стійкі традиції надають людині вже готову чітку систему цінностей і духовних орієнтирів. Тому навколишній світ зрозумілий людині і не викликає зайвих питань.

Поділися в соц мережах: