Політична криза і конфлікт


Політична криза - це розлад політичної системи, супроводжується порушенням її нормального функціонування, пов'язане з відмовою значної частини громадян у підтримці керуючої організації. Населення висловлює недовіру виконавчої влади та правлячої партії, проявляє невдоволення здійснюваної в країні політикою. Це призводить до того, що система в подібних умовах не може успішно виконувати свої функції.

Політична криза може виникнути між країнами або в рамках однієї держави, коли узгодити дії між політичними силами неможливо. Зовнішньополітичні кризи розвиваються через міжнародних протиріч. Внутрішні (парламентський, урядовий, конституційний та інші) є наслідком розбіжності політичних інтересів між різними соціальними силами всередині країни.

Урядова криза є найбільш поширеним явищем, коли уряд втрачає авторитет, що призводить до невиконання його розпоряджень виконавчими органами. Його може супроводжувати зміна лідерів або форм правління. Парламентська криза виражається в зміні співвідношення сил у законодавчих органах, коли дії парламенту розходяться з думками більшості громадян країни. У результаті відбувається розпуск існуючого органу законодавчої влади і проведення нових виборів. Криза конституційний пов'язаний із закінченням дії Основного закону, коли він втрачає легітимність і виникає необхідність у його перегляд.

Політичні конфлікти і кризи мають між собою спільні риси. Політичний конфлікт є лише формою вираження кризи, яка складається у відкритому виступі мас проти існуючої організації центральної влади. Конфлікт може перерости в повстання, революцію, перейти в реакцію і контрреволюцію.

В основі криз і конфліктів лежать соціальні протиріччя. Вони народжуються тоді, коли суспільство (його протиборчі сили) не бачить інших шляхів реалізувати власні інтереси, крім вступу у відкриту боротьбу для того, щоб усунути ці протиріччя.
Однак відкрите зіткнення (конфлікт) не завжди є єдиною і найкращою формою вирішення протиріч, які призводять до ситуації, коли починає розвиватися стійкий політичну кризу. Часом більш перспективним є шлях еволюційний, особливо якщо враховувати високу ціну конфлікту і використовуваних революційних засобів у вирішенні протиріч. У такому випадку накопичені розбіжності свідомо розукрупнювати і опускаються з висоти рівня суспільства на рівень окремих людей.

Сьогодні тривалі міжрасові та міжнаціональні конфлікти існують в Канаді, США, Великобританії, країнах колишніх ЧСФР, СФРЮ, СРСР.

У Росії в даний час розвивався в останні роки політична криза придбав стійкий необоротний характер. Це не означає, що скоро країна «вийде на вулиці». Криза швидше виражається в наростанні втоми від знаходяться при владі політичних лідерів та еліти влади.

Уже в травні 2011 року експерти пророкували падіння рейтингів тандему і те, що влада виявиться нездатною утримувати позиції без використання адміністративних ресурсів. Це означає, що довіра населення влади знизилося настільки, що існує загроза повної втрати нею політичного контролю над країною. Невдоволення посилюється не тільки в середньому класі (як це було раніше), але практично у всіх соціальних стратах.

Країна «виходить з лівого крену», що свідчить про складанні передумов для формування нової правоцентристської партії більшості.

Поділися в соц мережах: