Позабюджетні фонди: необхідність і доцільність


Позабюджетні фонди є одним із способів використання загальнодержавних капіталовкладень і вирішують економічні завдання підйому і розвитку виробництва, подолання кризових ситуацій, нестійкості та тимчасової стагнації. Вони грають важливу роль в економіці країни поряд з діючими соціальними та пенсійними фондами, фондами охорони здоров'я РФ та іншими.

Народне господарство є одним з головних видів виробництва. Його базові галузі при діючій ринковій економіці вимагають модернізації та розширення основних виробничих фондів, заміни зношеного та застарілого машинного обладнання. Легка промисловість потребує відродження, сільське господарство - у розвитку та подальшої підтримки. І це не всі завдання, які стоять перед економікою держави. Через фінансову кризу виростають темпи інфляції, бюджетний дефіцит, а також зовнішня і внутрішня заборгованість країни. З цих причин народ, а особливо незахищені верстви населення, схильний до ризику спаду рівня життя. Все це породжує потребу у великій кількості фінансування та концентрації коштів на державному рівні.

Позабюджетні фонди - це ефективне по ряду факторів рішення паралельного розподілу фінансів, крім державного та місцевих територіальних бюджетів. Використання таких фондів виражається в необхідності перерозподілу фінансових коштів в умовах їх обмеженості і кризи фінансового стану економіки країни. Для цього важливо провести детальний аналіз щодо виявлення найбільш проблемних ділянок розвитку і перерозподілити цільове використання фінансових ресурсів.

Динаміка зміни економіки вимагає професіоналізму в управлінні та оперативного прийняття рішень по частині перерозподілу фінансів. На відміну від бюджетних фондів, використання яких контролюється законодавчими органами (парламентом), витрачання позабюджетних фондів знаходиться під контролем центральних, республіканських або органів місцевого самоврядування, що надає можливість більш швидкого і ефективного перерозподілу грошових коштів і сприяє підвищенню швидкості реагування на економічну обстановку країни, особливо в частині дефіциту держбюджету.

Позабюджетні фонди призначені не тільки для того, щоб перегрупувати фінансові кошти, що надходять від підприємств та установ. Також ці організації дозволяють знайти додаткові джерела надходження грошових коштів таким чином, щоб покрити перевищення видаткової частини над дохідною. Джерела фінансування позабюджетних фондів можуть носити як постійний, так і тимчасовий характер, бути відмінними в одних адміністративно-територіальних одиницях від інших і визначатися масштабністю і характером реалізації завдань у період кризи.

Класифікація позабюджетних фондів. Сьогодні можна зустріти безліч варіантів розділення даних організацій в залежності від розглянутих параметрів. Так, за своїм цільовим призначенням фонди поділяються на економічні та соціальні позабюджетні фонди. За рівнем управління - на державні та регіональні фонди.

Вдаючись до допомоги цих фондів, можна:
1) впливати на виробничий процес шляхом фінансування, кредитування та субсидування підприємств-

2) сприяти вдосконаленню природоохоронних заходів за рахунок спеціальних джерел і штрафів від забруднення навколишнього середовища-

3) підтримувати рівень життя населення шляхом виплати пенсій, субсидій, допомог і так далі-

4) надавати як внутрішні, так і закордонні позики іноземним державам.

В рамках закону позабюджетні фонди звільнені від державних і митних зборів, а також від сплати податків. Частина коштів з них може бути спрямована на установчу діяльність, а частина - на вкладення в цінні папери.

За світовими статистичними даними кількість таких фондів в західних країнах коливається в межах від 30 до 80.

Поділися в соц мережах: