Джерела фінансування для бізнесу


Одним із способів забезпечення підприємницької діяльності є фінансування. Чи буде реалізований той чи інший проект з розвитку та становленню, безпосередньо залежить від того, чи будуть знайдені на це кошти.

Джерела фінансування ділять на дві великі групи: внутрішні і зовнішні. Під першим розуміють надходження грошових коштів, отриманих від підприємницької діяльності, тобто з власного капіталу підприємства. До складу цих матеріальних цінностей входить:

  1. статутний (формується за рахунок власних коштів засновників підприємства при його організації) ;
  2. додатковий (формується після переоцінки основних засобів);
  3. резервний капітал (створюється в результаті постійних відрахувань з прибутку підприємства на непередбачені витрати).

Доходи від продажу товарів або майна, надання послуг, прибуток, отриманий від продажу акцій компанії, отримання плати за здачу в оренду обладнання або нерухомості - все це внутрішні джерела фінансування. Однак вкладення власних коштів у довгострокові проекти можуть собі дозволити лише великі компанії, що володіють достатньою кількістю вільних грошових коштів.

Фінансування, в якому використовують власні кошти підприємства, має ряд переваг:

  • підвищення фінансової стійкості;
  • стабільне формування та раціональне використання власних грошових коштів;
  • відсутність складнощів у прийнятті управлінських рішень, оскільки заздалегідь відомі джерела, з яких будуть покриті додаткові витрати;
  • витрати за джерелами зовнішнього фінансування зводяться до мінімуму.

Зовнішні джерела фінансування ділять на боргові і безоплатні. Безоплатні - це благодійна допомога, субсидії, гранти, пожертви та інше, а боргові - позиковий капітал.
До складу останнього входить:

  1. кредиторська заборгованість;
  2. короткострокові позики і кредити;
  3. довгострокові позики і кредити.

До зовнішніх джерел відносять державне фінансування, а також кошти, отримані від фінансово-кредитних підприємств, нефінансових організацій чи громадян. Пошук таких матеріальних вливань в бізнес можна проводити в різних напрямках. Якщо підприємство займається розробкою нових технологій, то йому підійде венчурне фінансування. Джерела фінансування такого виду допускають великий ризик при вкладенні коштів, в розрахунку на отримання високого доходу. Венчурний інвестор видає кошти в обмін на частку в бізнесі і постійно стежить за тим, як реалізується проект, який він профінансував. Часто обумовлюються умови прийняття венчурним інвестором управлінських рішень.

Можна скористатися банківським кредитом або коштами, виданими кредитним кооперативом. Такі кооперативи організовуються приватними особами і можуть видавати суми в кілька сотень тисяч рублів. Вони пред'являють більш м'які вимоги до позичальника, а також швидше розглядають подані заявки, але відсоток за позикою тут значно вище. Знайти інвестора для бізнесу можуть допомогти такі державні структури, як бізнес-інкубатор або технопарк. Вони створюють умови для успішної діяльності підприємців-початківців.

Вибираючи джерела фінансування, необхідно зберегти фінансову рівновагу між залученням коштів і збереженням незалежності та стабільності підприємства. Так надмірне залучення зовнішніх позикових коштів може похитнути фінансову стабільність підприємства, а використання тільки внутрішніх ресурсів сповільнить розвиток. Правильний розрахунок фінансової рівноваги дозволить збільшувати обсяг позикових коштів і одночасно раціонально витрачати власні накопичені кошти.

Поділися в соц мережах: