Суспільні відносини


Люди, перебуваючи в суспільстві, постійно взаємодіють один з одним. За рахунок цього процесу вони вирішують різного роду завдання, визначають перспективи, видобувають необхідні речі, предмети, інформацію. Суспільні відносини - складне явище, яке вивчається різними науками.

Все засноване на соціальних зв'язках. Під даним терміном розуміється взаємозалежність людей, яка зумовлена тими чи іншими положеннями. На підставі її індивіди об'єднуються в спільності. Суспільні відносини - різновид соціальних зв'язків.

Природа суспільства визначає специфіку такого роду відносин, вони ж, у свою чергу, підтримують суспільство, забезпечують його стабільність, розвиток і процвітання.

Суспільні відносини - це специфічні взаємодії, які врегульовані всілякими соціальними нормами. Виникають вони між двома і більше людьми, які відіграють певну соціальну роль, мають якусь соціальну позицію. Виникають вони також і між групами людей, між людиною і групою.

Соціологи дійшли висновку, що саме такі відносини є найбільш розвиненою формою досліджуваних ними явищ. Соціальну поведінку, соціальне дію і взаємодію їм значно поступаються.

Взагалі ж зазначимо, що різні вчені по-різному описують сутність суспільних відносин. Єдиного визначення, яке влаштувало б усіх, не існує досі.
Для одних суспільні відносини - це ті, які склалися між людьми в конкретних історичних умовах, в конкретний час, у певному місці. Для інших вони є явищами, які виникають із зіставлення рівності і переваги їх суб'єктів. В даному випадку великий акцент робиться на соціальної справедливості, розподілі матеріальних і духовних цінностей, засобів виробництва і так далі.

Види суспільних відносин різні. Вони можуть бути класовими, етнічними, груповими, міжособистісними, національними. Складаються вони в різних сферах життя.

Громадське взаємодія може виражатися в різних формах. Одна з них - співпраця. Воно специфічно тим, що обидві сторони знаходяться у взаємовигідних умовах. Жодна з них не утискається в інтересах. Спільні дії спрямовані на максимально швидке досягнення результату, який буде вважатися спільним. Подібного роду суспільні відносини будуються на взаємній необхідності один одного, координації дій і, як правило, на повазі один одного.

Суперництво - це ще одна форма соціальної взаємодії. Воно пов'язане з прагненням сторін обійти один одного, добитися більшого результату, просунутися вперед швидше, ніж хтось інший. У даному випадку загальна мета відсутня, але важливо, щоб усі сторони переслідували аналогічні цілі. Без цієї умови про суперництво не може йти й мови. У цьому процесі сторони вважають позиції конкурентів перешкодами на своєму шляху. Тривале суперництво може стати причиною зародження в людях негативних емоцій, ненависті, прихованої або відкритої агресії.

Конкуренція - це групова або індивідуальна боротьба за якісь певні блага, які відносяться до дефіцитним. Під конфліктом ж розуміється особливе взаємодія учасників суспільних відносин, при якому відбувається зіткнення поглядів, думок, інтересів і так далі. Конфлікт може швидко зіпсувати взаємини.

Соціальні відносини тільки тоді стають суспільними, коли з'являється певна стабільність. З часом вони змінюються. Унаслідок цього їх дослідження та вивчення ніколи не припиняється. Управління суспільними відносинами без їхнього розуміння неможливо.

Поділися в соц мережах: