Світові політичні процеси та їх значення в сучасному світі


Політичний процес займає в сучасній правовій науці одне з центральних місць, оскільки є індикатором тих чи інших подій, що відбуваються в світі. Багато вчених ототожнюють його з політикою в цілому. Однак це не зовсім так, оскільки специфіка політичного процесу полягає в результаті функціонування політичної системи, а також в динаміці боротьби і суперництва різних груп за своє становище і статус.

Внаслідок різних підходів до розуміння значення цього терміна, політичні процеси мають свої власні складові елементи, поняття, стану і джерела, які й слід уважно розглянути. Будь-який політичний процес - це, перш за все, соціально значуща подія, яка висвітлюється засобами масової інформації з тривалим обговоренням всіх позитивних і негативних моментів того чи іншого питання. Відображаючи реальну взаємодію суб'єктів і гравців, політичні процеси ясно показують вплив індивідуумів, наділених певними владними повноваженнями між собою, а також їх вплив на суспільство, економіку, культуру та інші сфери людського суспільства.

Примітно, що політичний процес розкриває як поверхневі, так і глибинні зміни певної політичної системи, характеризуючи її перехід від одного стану до іншого. За значимістю та впливу на суспільні відносини, всі процеси в області політичних відносин поділяються на периферійні і базові. Якщо перші розкривають динаміку і формування окремих асоціацій, груп, партій і рухів, то другі характеризують різні способи включення широких соціальних верств суспільства в прийнятті управлінських рішень, в результаті чого формується політична еліта.
Таким чином, сучасні політичні процеси являють собою сукупність впливів різних суб'єктів політичної діяльності по здійсненню специфічних функцій і дисфункцій у сфері владних структур. Важливо зрозуміти, що кожен з таких процесів має своїм внутрішнім ритмом, який характеризується своєрідною циклічністю і повторюваністю головних стадій. Політичні процеси відрізняються саме такими особливостями, внаслідок свого найширшого розмаїття, серед яких можна також виділити електоральний процес.

В цілому одним з найбільш яскравих політичних процесів є вибори, які відбуваються з періодичністю в 4 роки, коли населення нашої країни обирає депутатів до Держдуми РФ. У цей період починається широкомасштабна акція із залученням засобів масової інформації та пропагандою тих чи інших партій, блоків, а також окремих політичних лідерів. Політичні процеси в цей час стають найбільш актуальними, оскільки впливові політики прагнуть всіляко привернути до себе увагу з боку електорату. Однак у день виборів цей процес не припиняється, а просто переходить в іншу форму, тому весь період існування та ведення політичної діяльності наших обранців можна виділити в наступні фази:

  1. Висування кандидатів у виконавчі та законодавчі органи.
  2. Активна виборча компанія і обговорення їх кандидатур
  3. Обрання потенційних кандидатів
  4. Контроль за їх діяльністю

Якщо говорити про нашу державу, то політичні процеси в сучасній Росії мають суттєві відмінності, оскільки ми все ще перебуваємо на перехідному етапі свого економічного розвитку, поступово крок за кроком наближаючись до розвиненої капіталістичної системі. Саме тому сьогодні так важливо відстежувати зміни в політичних процесах, оскільки в такому випадку можна заздалегідь спрогнозувати ті чи інші події, які можуть відбутися в нашій країні.

Поділися в соц мережах: