Темп приросту


Темп приросту показує співвідношення між базовим і порівнюваним рівнем, яке виражається у відсотках. Дана величина знаходиться при дослідженні динаміки, притаманної різним явищам у суспільному житті. Саме метод порівняння рівнів, при якому виводяться необхідні показники, дозволяє провести аналіз ступеня змін явищ з плином часу. До таких величинам відносять:

- темп росту-

- темп пріроста-

- абсолютне значення приросту в розмірі одного відсотка.

Темп приросту розраховується двома способами:

- за допомогою стовідсоткового обчислення і відповідного йому темпу зростання-

- у вигляді відношення у відсотках абсолютної величини приросту до того базису, який був узятий для розрахунку суми приросту.

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок про взаємозв'язок всіх цих показників.

Темп приросту є величиною, що характеризує ступінь збільшення або зниження рівня досліджуваного явища. Якщо ступінь динамічних рядів скорочується, то даний показник має негативним значенням. При збільшенні рівня аналізованого суспільного явища темп приросту - величина позитивна. При незмінності процесу дана величина може бути рівною нулю.
Всі показники, які застосовуються для аналізу динаміки, обчислюються або на змінної, або на постійній основі зіставного матеріалу. При цьому, як правило, рівень, який необхідно порівняти, називають звітним, а той, з яким роблять порівняння, - базовим. У тому випадку, коли рівні ряду аналізуються зі змінною основою, кожні наступні значення показників зіставляються з попередніми. Такі величини є ланцюговими. Якщо порівняння здійснюється з постійним рівнем, то такі показники називають базисними.

Темп приросту характеризує зміну будь-якого економічного елемента протягом певного часового проміжку. Динаміка зміни рівнів визначається як в абсолютних величинах, так і у відсотках.

Для визначення узагальнюючих характеристик динамічності аналізованих явищ виникає необхідність у визначенні середніх величин. Спосіб їх розрахунку безпосередньо залежить від характеру досліджуваного економічного елементу. Якщо ряди динаміки представлені в інтервальному вигляді, то застосовується формула арифметичної середньої простий. При дослідженні моментного ряду розрахунок середніх рівнів знаходиться в прямій залежності від характеру економічного компонента.

Щорічні показники темпу зростання вимірюються в процентному співвідношенні по роках. Для узагальнення цього показника проводиться розрахунок середнього значення. Воно обчислюється так:

- розраховують середньорічний показник коефіцієнта зростання з застосування формули середньої геометричної велічіни-

- базуючись на значенні отриманого показника, отримують середньорічний темп зростання, множачи коефіцієнт на сто відсотків.

Середньорічний темп приросту є величиною, отриманої в результаті вирахування з показника темпу зростання ста відсотків. Отримане значення дозволить зробити аналіз динамічності розвитку різних взаємопов'язаних явищ протягом тривалого часового періоду (обсяги продукції, темп зростання чисельності працівників і т.д.). Досліджуваний показник допоможе визначити динаміку суспільного явища в різних державах. Також темп приросту у середньорічному обчисленні дозволяє зіставити певну подію в розрізі історичного періоду в розвитку країни.

При проведенні статистичного аналізу всі елементи динаміки необхідно зіставляти спільно, в комплексі. Ця умова вимагає виконання у зв'язку з нерозривними зв'язками, які існують між рівнями, абсолютними і відносними приростами, темпами розвитку і т.д.

Поділися в соц мережах: